Den grønne omstilling

Grundlæggende handler den grønne omsgtilling om overgangen fra at gå fra en kulstofbaseret økonomi til en mere bæredygtig og grøn økonomi. De Forenede Nationer (FN) har defineret grøn økonomi som en kulstoffattig, ressourceeffektiv og socialt inklusiv økonomi. Mange lande, virksomheder og organisationer arbejder på en grøn omstilling for at tilpasse sig de globale mål for dekarbonisering i 2030 og 2050.
 
Slutmålet er at omdanne miljø- og klimarelaterede udfordringer til muligheder, der kommer alle i samfundet til gode. Mere specifikt er EU's politik rettet mod at sætte skub i økonomien med nye grønne teknologier, skabe en bæredygtig industri- og transportsektor og reducere forureningen i hele Europa.

Hvad vi gør

Vi tilbyder tjenester, der hjælper din virksomhed med den grønne overgang fra en lineær produktionsvirksomhed til en cirkulær produktionsvirksomhed og hjælper dig med at opnå CO2 neutralitet.

Vores tilgang

Vores ekspertise inden for udvikling af grønne teknologier kombineret med state-of-the-art viden inden for forskellige områder i den grønne omstilling gør, at vi adskiller os fra andre virksomheder. Vores tilgang er at udnytte den nyeste viden, der er tilgængelig i alle vores tjenester - hvilket bringer vores kunder i en førende position inden for deres område nationalt og internationalt.